Bestyrelsesmedlemmer

Janus Ravn:           Formand, valgt for 2 år

Lene Kjeldsteen:    Bestyrelsesmedlem og kasserer, valgt for 2 år

Marianne Frier:      Bestyrelsesmedlem og sekretær, valgt for 1 år

Niklas Bjørn:          Bestyrelsesmedlem, valgt for 2 år

John Hummel:       Bestyrelsesmedlem, valgt for 1 år

Simon Eifer:          Suppleant, valgt for 1 år