Bestyrelsesmedlemmer

Janus Ravn Formand På valg i 2021
Lene Kjeldsteen Kasserer På valg i 2021
Marianne Frier Sekretær På valg i 2020
Niklas Bjørn Bestyrelsesmedlem På valg i 2021
John Hummel Bestyrelsesmedlem På valg i 2020
Simon Eifer Suppleant På valg i 2020